Arkiverad annons som visades mellan 2016-01-16 och 2016-02-17
16 januari 0dagar kvar

Doktorand i Kvalitetsteknik

Företag
Luleå Tekniska Universitet
Placering
Luleå

Bransch
Teknik/Verkstad/Industri

Sista ansökningsdag
17 februari 2016

med inriktning mot innovationsvänlig upphandling
Luleå

Ref: 3299-2015

Forskningsämnet kvalitetsteknik söker nu en doktorand inom projektet Upphandling av järnvägsunderhåll. Trafikverket är en myndighet och samhällsutvecklare som utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Detta görs i samverkan med andra aktörer, vilket bland annat innebär att Trafikverket är Sveriges största offentliga upphandlare. En utmaning är att öka möjligheterna för entreprenörerna att införa innovationer och samtidigt säkerställa samhällsekonomisk nytta. Ett sätt för att uppnå detta är nya kontrakt- och upphandlingsformer, vilket innebär att fördelningen av risker, möjligheter och ansvar förändras. Projektet syftar till att undersöka vilka förändringar, utmaningar och fördelar olika sätt att upphandla skapar, med tillämpning på järnvägsunderhåll.

Projektet är indelat i två faser, där första fasen baseras på arkivstudier av tidigare upphandlade och slutförda kontrakt. I projektets andra fas kommer tre fallstudier att genomföras där pågående kontrakt studeras. Två av dessa ska ha upphandlats enligt Trafikverkets nya modell och ett kontrakt som upphandlats enligt en traditionell modell. Forskningen handlar alltså om att skapa kunskap om vilka mekanismer kopplade till kontrakt och upphandlingsformer som driver och hämmar innovation, kvalitet och effektivitet.

Forskning inom kvalitetsteknik spänner över ett brett område, inkluderat såväl frågor kopplade till ledning och styrning av organisationer, men också utveckling av metoder för att analysera processer och produkter. Du kommer att analysera data som kan kopplas till underhållets effektivitet och kostnader via regressionsmodeller, men du kommer också att genomföra intervjuer med centrala roller hos både Trafikverket och entreprenörerna. Projektet kommer att studera underhåll som upphandlats via traditionella metoder, men också via så kallad funktionsupphandling där entreprenören har större möjligheter att välja vilka lösningar de vill tillämpa.

Du kommer att arbeta i ett projekt som innebär samarbete med såväl internationella som nationella infrastrukturintressenter och forskare. Du arbetar nära andra Luleå tekniska universitets- och Kungliga Tekniska högskolans-forskare som tillsammans utgör en mycket god plattform inom områdena tillförlitlighet, riskhantering, kvalitetsteknik, järnvägssystem, upphandling och projektledning. Dessa forskare har aktiv del i projektets alla faser och tre av forskarna kommer att vara dina handledare. Projektet finansieras gemensamt av Formas samt Trafikverket.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen ska resultera i en doktorsexamen efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring om 20 % (vanligen i form av undervisning) ingår också. Arbetsuppgifterna är varierande, du arbetar självständigt med allt från forskarutbildningskurser till att medverka vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Vidare kommer du att få planera och utföra empiriska studier, simulera processer och hur flödesmodeller reagerar på givna processhändelser, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling.

Kvalifikationer och bedömningsgrunder
För behörighet krävs civilingenjörsexamen inom maskinteknik, industriell ekonomi, väg- och vatten eller motsvarande. Även andra civilingenjörsutbildningar kan vara lämpliga. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig på såväl svenska som engelska, både i tal och i synnerhet i skrift. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt. För mer information om allmän studieplan i kvalitetsteknik, se http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd/Kvalitetsteknik-1.106373

Information
För vidare information se http://www.ltu.se/research/subjects/Kvalitetsteknik?l en eller kontakta oss. Professor Bjarne Bergquist, bjarne@ltu.se, 0920-49 2137 eller avdelningschef Åsa Wallström, asa.wallstrom@ltu.se, 0920- 49 1444

Fackliga företrädare; SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev där du gärna kort får reflektera över projektets tema (ca en A4-sida) samt CV/meritförteckning och examensbevis samt en uppsats/rapport eller annan text som du skrivit. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3299-2015 Sista ansökningsdag: 17 februari 2016

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass och omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1700 anställda och 19 000 studenter.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Publicerad av VK/Folkbladet
Föregående
Nästa
Placering
Luleå

Bransch
Teknik/Verkstad/Industri

Sista ansökningsdag
17 februari 2016

Kontaktinformation
Professor Bjarne Bergquist,
Sista ansökningsdag: 17 februari 2016
Föregående
Nästa